PREDSTAVLJANJE OKVIRA I GLAVNIH ASPEKATA

DIREKTIVA (EU) 2021/2101 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2013/34/EU

Ivica SmiljanIvica Smiljan

 

U travnju 2016. Europska komisija predložila je izmjenu Direktive 2013/34/EU (Računovodstvena direktiva) u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica kao dio Akcijskog plana za pravedniji sustav poreza na dobit. Direktiva 2021/2101 usvojena je 24. studenog 2021. te je stupila na snagu 21. prosinca 2021. Javno izvješćivanje po zemljama učinkovit je i prikladan alat za povećanje transparentnosti u pogledu aktivnosti multinacionalnih poduzeća i za omogućivanje javnosti da ocijeni učinak tih aktivnosti na realno gospodarstvo. Javno izvješćivanje po zemljama također poboljšava sposobnost dioničara da ispravno evaluiraju rizike kojima se izlažu poduzeća, dovodi do toga da se strategije ulaganja temelje na točnim informacijama i povećava sposobnost oblikovatelja politika da ocijene učinkovitost i učinak nacionalnog zakonodavstva.

Države članice dužne su do 22. lipnja 2023. implementirati Direktivu 2021/2101 u domaće zakonodavstvo te dostaviti Europskoj komisiji tekst implementiranih odredaba. Države članice dužne su osigurati da se zakoni i drugi propisi kojima se prenose članci Direktive 2021/2101 u nacionalno zakonodavstvo primjenjuju najkasnije od datuma početka prve financijske godine koja započinje 22. lipnja 2024. ili nakon tog datuma. 

 

Veća transparentnost i odgovornost

Europska komisija, Vijeća EU i Europski parlament smatraju kako je potrebno uvesti javni nadzor nad porezom na dobit kojeg su dužna plaćati multinacionalna poduzeća koja posluju na području EU u cilju veće transparentnosti i odgovornost. Predviđanje takvog nadzora potrebno je i radi promicanja informiranije javne rasprave, osobito u pogledu razine porezne discipline određenih multinacionalnih poduzeća koja posluju u EU i utjecaja porezne discipline na realno gospodarstvo. Uvođenjem javnog izvješćivanja po zemljama ovom Direktivom Unija postaje globalni predvodnik u promicanju financijske transparentnosti i transparentnosti poduzeća.

Utvrđivanje zajedničkih pravila o transparentnosti u pogledu poreza na dobit služilo bi i općem gospodarskom interesu osiguravanjem jednakovrijednih zaštitnih mjera na razini EU-a za zaštitu ulagatelja, vjerovnika i ostalih trećih strana te bi se time doprinijelo vraćanju povjerenja građana EU u pravednost nacionalnih poreznih sustava. Takav javni nadzor moguće je ostvariti pomoću Izvješća o informacijama o porezu na dobit (u daljnjem tekstu: Izvještaj) neovisno o tome gdje krajnje matično poduzeće multinacionalne grupe ima poslovni nastan. Cilj Direktive 2021/2101 je povećati transparentnost i javni nadzor nad informacijama o porezu na dobit koje dostavljaju multinacionalna poduzeća. 

 

Na koga se primjenjuje izvješćivanje?

Obveza izvješćivanja primjenjuje se samo ako gore navedena poduzeća dvije uzastopne godine premaše prag prihoda od 750 milijuna eura. Također, na isti način, obveza izvješćivanja prestala bi se primjenjivati samo ako su prihodi dvije uzastopne godine ispod navedenog praga. Izuzimaju se grupe odnosno poduzeća koja nisu multinacionalna poduzeća te kreditne institucije koje su već obuhvaćene obvezom sastavljanja Izvješća sukladno odredbama Direktivi 2013/36/EU.

Poduzeća kćeri i podružnice dužna su objaviti i učiniti dostupnim Izvješće krajnjeg matičnog poduzeća. Ako Izvješće krajnjeg matičnog poduzeća nije dostupno, poduzeća kćeri i podružnice dužni su sastaviti Izjavu u kojoj se navodi da njihovo krajnje matično poduzeće nije stavilo na raspolaganje potrebne informacije.