RAČUNOVODSTVO

Goodwill – priča bez kraja ili mogućnost kompromisa?

Grant Thornton

U studenom prošle godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) izglasao je zadržavanje pristupa računovodstvu goodwilla koji se temelji samo na umanjenju vrijednosti. IASB nije raspravljao o tome je li model koji se temelji samo na umanjenju ili model amortizacije konceptualno superiorniji, već jesu li postojali uvjerljivi dokazi koji bi opravdali prijelaz s jednog modela na drugi.

 

Argumenti za i protiv amortizacije goodwilla

Prilikom glasovanja, IASB je ponovno razmotrio argumente u korist uvođenja amortizacije goodwilla radi poboljšanja informacija:

 • Test umanjenja ne funkcionira kako je planirano – odluka IASB-a da prijeđe na pristup koji se temelju samo na umanjenju vrijednosti ovisila je o dovoljno rigoroznom i operativnom testu, a dokazi sugeriraju da nije.
 • Za goodwill sada postoje dokazi da su subjekti dužni napraviti pouzdane procjene korisnog vijeka goodwilla, kao i trošak amortizacije koji može pružiti korisne informacije.
 • Amortizacija bi rezultirala priznavanjem rashoda u Izvještaju o dobiti ili gubitku koji bi odražavao potrošnju koristi povezanih s goodwillom.
 • Amortizacija može držati upravu odgovornom, dok model koji se temelji samo na umanjenju vrijednosti ne može u toj mjeri.
 • Za razliku od modela koji se temelji samo na umanjenju vrijednosti, amortizacija bi bila izravno usmjerena na goodwill.
 • Objavljivanje ne bi trebalo biti alat za rješavanje onoga što je u biti problem mjerenja—to jest, ograničenja testa umanjenja.

Ovi su argumenti suprotstavljeni argumentima u korist zadržavanja modela koji se temelji samo na umanjenju:

 • Uvjerljiv argument za promjenu nije identificiran.
 • Stavovi dionika i dalje su čvrsto prihvaćeni i različiti.
 • Model koji se temelji samo na umanjenju vrijednosti i model koji se temelji na amortizaciji imaju svoja ograničenja.
 • Svaki model odgovara različitom pogledu na narav goodwilla.
 • Ponovno uvođenje amortizacije ne bi riješilo brigu oko gubitaka od umanjenja vrijednosti.
 • Ponovno uvođenje amortizacije ne bi predstavljalo značajno poboljšanje u financijskom izvješćivanju koje opravdava poremećaj i trošak promjene.

Na sastanku IASB-a u studenom 2022. vrlo su jasno predstavljena ova dva suprotna stajališta:

“Konceptualna rasprava o tome koji je najprikladniji model za računovodstvo goodwilla i dalje traje. Postoje valjani stavovi, potkrijepljeni dobro promišljenim dokazima, s obje strane. Oni odražavaju različite perspektive prirode goodwilla. Dokazi upućuju na to da su ta stajališta i dalje različita i da ih se njihovi zagovornici čvrsto drže te da je mala vjerojatnost da će se pomiriti, a trenutno ne postoje uvjerljiv argumenti za promjenu.”

 

Goodwill – koji su idući koraci?

Stajalište IASB-a o zadržavanju modela koji se temelji samo na umanjenju pokazalo je da zagovornici ponovnog uvođenja predviđene amortizacije goodwilla nisu bili u stanju formulirati robusno prijelazno rješenje. Ako bi se goodwill sustavno amortizirao, morao bi odgovoriti na pitanje retrospektivne ili prospektivne primjene. Odgovor na ovo pitanje ključan je kao učinak vlasničkog kapitala jer ima posljedice ne samo na strukturu izvještaja o financijskom položaju, već i na postojeće ugovore o financiranju, predviđanja zarade i procjenu ekonomskog uspjeha poslovnih kombinacija.

Postoje razmatranja u vezi s dodatnim objavama u bilješkama uz financijska izvješća, koja bi trebala omogućiti procjenu uspješnosti poslovnog spajanja u predvidljivom razdoblju. Važno je napomenuti da je ovo razdoblje procjene gotovo uvijek znatno kraće od bilo kojeg razdoblja o kojima se raspravljalo povezano s vijekom trajanja goodwilla. U nekim jurisdikcijama diljem svijeta prihvaćanje planirane amortizacije goodwilla uvijek je ovisilo o rezultirajućim troškovima zarade i usklađivanju sa zakonskim zahtjevima koji određuju koliki treba biti korisni vijek goodwilla. Cijena, međutim, stavlja na stranu poslovni model i procese koji su uspostavljeni kako bi se očuvala vrijednost izvještajnog subjekta.

Ako želite više informacija o ovoj temi, obratite se lokalnim stručnjacima u Grant Thorntonu.

 

Izvor podataka: Grant Thornton International