POREZNO SAVJETOVANJE

Izvješćivanje u skladu s BEPS sporazumima

Danijel Galek

 

Direktiva Europske Unije o obveznom otkrivanju podataka (DAC6) zahtijeva od poreznih obveznika, savjetnika i posrednika da objave pojedinosti o "potencijalno opasnim" situacijama prekograničnog poreznog planiranja. Brojne jurisdikcije izvan EU-a mogle bi na kraju uvesti opciju uspoređivanje zahtjeva izvješćivanja u skladu s BEPS sporazumima (BEPS = Erozija porezne osnovice i premještanje dobiti). Nakon odgode zbog pandemije, izvještavanje je u većini zemalja počelo u siječnju 2021. godine. 

 

Glavna obilježja DAC6

Dok DAC6 primjenjuje zajednička načela, države članice EU-a prilično se razlikuju u svojim tumačenjima „obilježja” koja definiraju opasno planiranje i kazni za neotkrivanje podataka. Neke zemlje, poput Njemačke se ističu neodgađanjem izvješćivanja, dok neke poput Poljske i Portugala ističu koliko se primjena može razlikovati odabirom uključivanja domaćih opcija, kao i onih prekograničnih. Najčešće prijavljene transakcije spadaju pod oznake B2 i E.

Oznaka B2 obuhvaća aranžmane koji pretvaraju tokove prihoda u kapital ili drugu kategoriju s nižim porezom. B2 je uvjetno obilježje, jer potencijalna porezna prednost mora biti jedna od glavnih opcija kako bi se o nj moglo izvijestiti prema DAC6. Hallmark E2 bilježi prijenos "teške vrijednosti" nematerijalne imovine između povezanih društava. Nematerijalna se imovina teško vrednuje, ako ne postoji pouzdana usporedba, te ako su projicirani budući novčani tokovi vrlo neizvjesni u trenutku dogovaranja transakcije. Hallmark E3 bilježi grupni prijenos funkcija i/ili rizika i/ili imovine što rezultira smanjenjem od 50% ili više u projiciranoj trogodišnjoj dobiti prenositelja prije oporezivanja.

 

Porezne istrage u porastu

Broj upita poreznih tijela raste od kada su se imali vremena upoznati s praktičnim mogućnostima DAC6, podijeliti podatke sa svojim kolegama i upotrijebiti obavještajne podatke prikupljene putem novih objava. Nadzori i kazne za nepoštivanje poreznih zakona će zbog toga postati sve učestaliji.

Osim toga, neka porezna tijela jačaju svoje nadzorne ovlasti kako bi mogli pojačati istrage o tome imaju li porezni obveznici, savjetnici i posrednici odgovarajuće sustave koji ispunjavaju zahtjeve za izvještavanjem po DAC6.

 

Porezno savjetovanje Grant Thornton stručnjaka

Grant Thornton stručnjaci pomažu u provedbi učinkovitih procesa kako bi osigurali da su sve prekogranične situacije koje treba prijaviti, identificirane i upravljane u skladu sa zakonom:

  • Izvješće o procjeni utjecaja
  • Obuka i svjesnost
  • Upravljanje i procedure
  • Stalno upravljanje usklađenošću i preporučena softverska rješenja
  • Izvještavanje i arhiviranje

 

 

Izvor podataka: Grant Thornton Global