Coronavirus

Mjera za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza i mogućnost obročne otplate odgođenih poreznih obveza

Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

1. Ostvarivanje prava iz mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Sukladno odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona uslijed nastupa posebnih okolnosti donesena je sljedeća mjera.

Temeljne odredbe mjere

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveze poreza i drugih javnih davanja koje mu dospijevaju počevši od 01. travnja do 20. lipnja 2020.

Napomena: Navedenom mjerom sljedeće porezne obveze nisu obuhvaćene porez na dodanu vrijednost, carina i trošarina i doprinosi.

Korisnici mjere

Podnositelj zahtjeva može biti poduzetnik (porezni obveznik) koji:

  • u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ima pad prihoda/primitaka najmanje 50%
  • iznimno porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00HRK, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podataka iz prijava Porez na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanje dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Rok za predaju dokumentacije za korištenje mjere

Porezna uprava će prema službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže.

Rok za predaju dokumentacije prema upućenom javnom pozivu Porezne uprave je do 20. srpnja 2020. godine.

Napomena: Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve.

2. Mogućnost obročne otplate odgođenih poreznih obveza

Sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu.

Obročna otplata u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže 24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanje obročne otplate.

Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza podnosi se putem sustava e-Porezna.