Coronavirus

Nove potpore za očuvnje radnih mjesta i skraćivanje radnog vremena

Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

Vlada Republike Hrvatske donijela je nove mjere za očuvanje radnih mjesta i skraćivanje radnog vremena koje su usvojene 29.06.2020. godini. Pregled najvažnijih informacija donosimo u nastavku: 

1. Potpora za skraćivanje radnog vremena 

 • Ciljana skupina poslodavaca
  • Poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika 
 • Ciljana skupina radnika
  • Radnici zaposleni na puno radno vrijeme, neovisno jesu li zaposleni na određeno ili neodređeno
 • Iznos potpore
  • U visini najviše do 2.000,00 kuna mjesečno neto po radniku 
  • potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem o mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati 
  • Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena
 • Način ostvarivanja potpore
  • Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se putem on line aplikacije 
  • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku
  • Prema odobrenoj potpori HZZ će izvršiti povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa
 • Ograničenja

Poslodavac će biti obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore do 31.12.2021. godine isplati dividendu ili udjelu u dobiti, dodjeli vlastite dionice, dodjeli pravo na opcijsku kupnju, isplatu bonusa, stekne vlastite dionice.

Potpora se ne može ostvariti za radnike koji rade na daljinu 

 • Kriterij
  • Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. 
  • Dokaz o padu prometa/primitaka za mjesece za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine do najmanje 20%

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika

Poslodavac je obvezan zadržati radnika za kojega se koristi potpora, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta – mikropoduzetnici

 • Ciljana skupina poslodavaca

  • Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika

 • Ciljana skupina radnika
  • Radnici zaposleni kod poslodavca neovisno jesu li zaposleni na određeno ili neodređeno
 • Visina potpore
  • 2.000 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Kriterij
  • pad prihoda za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na prethodnu godinu
 • Rok za prijavu
  • od 07. srpnja do 31. srpnja 2020.