STANDARDI ODRŽIVOSTI

Obaveza izvještavanja o standardima održivosti za velike tvrtke

Ivica SmiljanIvica Smiljan

 

Počevši od 2024. nadalje, Direktiva o izvješćivanju o korporativnoj održivosti (CSRD) zahtijevat će od svih velikih tvrtki da izvještavaju o politici i uspješnosti održivosti. U travnju 2021. Europska komisija predstavila je prijedlog Direktive koja zahtijeva obvezno izvješćivanje o ekološkim i društvenim utjecajima poslovnih aktivnosti, kao i neovisno jamstvo o nefinancijskim informacijama koje su prezentirane. 

Direktiva ima za cilj povećati kvalitetu informacija i transparentnost o pitanjima održivosti tvrtki, te na taj način podržati tranziciju na održivo gospodarstvo nakon Pariškog klimatskog sporazuma i Zelenog plana EU. Za mnoge tvrtke predloženi vremenski okvir CSRD-a znači da se trebaju početi pripremati, kako bi bili spremni do 2024. i ispuniti obveze iz CSRD-a.

 

Što je to CSRD i na koga se odnosi?

CSRD je proširenje postojeće europske Direktive o izvješćivanju o održivosti (Direktive o nefinancijskom izvješćivanju - NFRD). NFRD je stupio na snagu 2018. godine i zahtijeva od društava od javnog interesa (kao što su banke, osiguravatelji i javne tvrtke) s više od 500 zaposlenika da izvještavaju o tome kako se nose s pitanjima kao što su onečišćenje okoliša, društvena odgovornost, ljudska prava i raznolikost.

CSRD značajno proširuje opseg materijala za izvještavanje. Obuhvatit će sve navedene subjekte, kao i velike tvrtke koje ispunjavaju 2 od sljedeća 3 kriterija:

  • Više od 250 zaposlenika
  • Više od 40 milijuna eura neto prometa
  • Više od 20 milijuna eura prilikom izvještavanja o financijskom položaju.

Najnoviji pokazatelji su da će se obveze izvješćivanja CSRD-a primjenjivati ​​na najmanje 50.000 tvrtki koje posluju u Europi, ali očekuje se da će mnoge tvrtke ispod tih pragova također implementirati ove zahtjeve. 

 

Zahtjevi za izvješćivanje prema CSRD-u

Format i točni kriteriji onoga što će CSRD zahtijevati još su u izradi. Međutim, vrlo je vjerojatno da izvješće mora sadržavati sljedeće komponente:

  • Godišnje izvješće u kojem će se objaviti pitanja o održivosti bitna za tvrtku, a koje se odnose na barem pitanja okoliša, društva i zaposlenika, raznolikost u upravi tvrtke, poštivanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja mita. Objavljivanja drugih bitnih tema održivosti bit će potrebno za pokrivanje pitanja kao što su strategija, upravljanje, politike, procesi, sustavi, KPI-evi (Ključni pokazatelji uspješnosti), rezultati i postizanje ciljeva održivosti.
  • Materijalne teme održivosti temeljit će se na principu dvostruke materijalnosti - koji rizici i mogućnosti održivosti mogu rezultirati financijskom značajnošću za tvrtku (npr. nedostatak sirovina ili prekidi u proizvodnji zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, ali i prijelazni rizici poput oštećenja ugleda) i koje materijalne utjecaje tvrtka ima na ljude i okoliš (kao što je gubitak biološke raznolikosti ili kršenja ljudskih prava u lancu vrijednosti).
  • Informacije o dugoročnim ciljevima održivosti tvrtke i napretku prema tim ciljevima (ne samo rezultati u određenoj godini).
  • Izvještavanje će biti povezano u skladu s drugim nedavnim europskim propisima, na primjer, Uredbom o održivom financijskom otkrivanju (SFDR) i EU taksonomijom.

Uz suštinske zahtjeve, potrebno je ograničeno uvjerenje o izvješću od strane računovođe, kao i dostupnost izvješća u elektroničkom (XHTML) formatu. Očekuje se da će ti zahtjevi dati važan doprinos povećanju kvalitete i usporedivosti izvješća o održivosti.

 

Pripremite se na vrijeme!

Kako bi se pripremile za izvješćivanje o CSRD-u od 2024. i nadalje, tvrtke bi se sada trebale upoznati s CSRD-om i razvijati svoju strategiju održivosti u smjeru ispunjavanja zahtjeva izvješćivanja utvrđenih u Direktivi. Provođenje analize nedostataka u odnosu na zahtjeve CSRD-a kako bi se procijenila količina promjena koje će biti potrebne bit će ključna za ovaj proces. Tvrtke će morati razviti i postaviti relevantne politike i sustave te razviti svoj okvir pokazatelja kako bi mogle upravljati svojim KPI-evima, mjerilima i ciljevima.

Infografika sa svim rokovima koji su bitni za izvješćivanje, a koju je razvio naš tim u Nizozemskoj, nalazi se na poveznici.

 

Izvor podataka: Grant Thornton Global