Coronavirus porezne novosti

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Cilj mjere

 

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora:

  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
  • prijevoza i skladištenja,
  • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
  • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
  • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
  • Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.

- ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

 

Razdoblje i trajanje

Od 01.03.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije

  • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
  • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
  • razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite