POSLOVNO SAVJETOVANJE

Proaktivnost zaposlenika i zadržavanje talenata

Vedran MilošVedran Miloš

 

Motivacija zaposlenika postala je vrlo važna tema u zadnjih par godina. U doba pandemije, produktivnost zaposlenika je narasla zbog hibridnog ili remote načina rada, dok je kod nekih ta produktivnost bila dosta niska. Zaposlenici se žele osjećati vrijednima i žele dobiti na važnosti. Njihov trud i rad se mora cijeniti, a na početku se moraju postaviti jasna očekivanja. Istraživanje Grant Thorntona za 2022., Women in Business,pokazuje da 95% poduzeća srednje veličine aktivno promiče raznolikost i uključenost zaposlenika, u odnosu na 92% u 2021. godini. Organizacije stavljaju naglasak na strukturirane napore za angažiranje svoje radne snage.

Fleksibilnost radnog vremena i digitalizacija – novi načini poslovanja

Kao odgovor na promjene u radnom okruženju nakon pandemije, tvrtke žele povećati angažman zaposlenika u 2022. godini te imaju veći fokus na promjeni poslovanja tako da potaknu mogućnosti fleksibilnog rada i dugoročnog virtualnog poslovanja. Pomoću ovog načina rada zaposlenici će imati neku svrhu u strukturi poslovanja. Mnogi su tijekom pandemije iskusili mogućnosti fleksibilnog radnog vremena te kao rezultat navode da su sretniji i motiviraniji. 

Kako bi zaposlenici bili proaktivniji i involvirani u poslovne odluke, stvara se uključivo okruženje koje podržava različite talente te daje pristup znanjima i vještinama, širim perspektivama i dubljem razumijevanju raznolike baze klijenata. Poslovni sustav koji intenzivno radi na proaktivnosti zaposlenika generira njihove snažne ideje, dodaje značaj njihovim odlukama, koristi različite misaone procese, a konačni ishodi su snažniji. Svako poduzeće ima svoje operativne potrebe i različite motive koji potiču politiku uključivanja i raznolikosti. Zadržavanje postojećih talenata i privlačenje potencijalnih visoko su na popisu poslovnih prioriteta. Nakon toga pomno slijedi rješavanje trenutnih i budućih nedostataka vještina. 

 

Razvijanje novih modela rada

S obzirom na motivaciju i proaktivnost zaposlenika, mogu se otkriti strategije pravilnog i pravovremenog uključivanja u poslovanje. Ilustriranje odnosa između motivatora i poslovanja daje nam holistički pogled na ono što tvrtke rade kako bi potaknule angažman i izvedbu zaposlenika interno, a istovremeno i pojačale ugled izvana.

Cilj svakog poduzeća je zadržati postojeće talente. To uključuje poticanje zaposlenika na zajednički rad na stvaranju psihološki sigurnog okruženja, promicanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života u cijeloj organizaciji i prilagođavanje programa učenja i razvoja novim modelima rada. Izvana, privlačenje potencijalnih talenata i bolje odražavanje ključnih dionika – uključujući kupce i širu zajednicu – inspirira poduzeća da koriste politike uključivanja kako bi poboljšali svoj imidž svestranog poslodavca. Politika „otvorenih vrata“ menadžmenta, idealan su način za postizanje fleksibilnosti i dobrog imidža poduzeća.

 

Stvaranje inkluzivne politike te zalaganje za razvoj i napredovanje samo su neki od elemenata strategije poslovanja tvrtke Grant Thornton

Sve aktivnosti ubrzane su promjenama radnih praksi tijekom pandemije. Kao rezultat pandemije, tvrtke istražuju nove radne prakse – uključujući dugoročne fleksibilne opcije, dopuštajući pojedincima da obavljaju svoje uloge na najučinkovitiji način za njih i omogućavajući veći pristup vodstvu.

Sve su ovo elementi triju ključnih strategija tvrtke Grant Thornton – zadržavanje raznovrsnosti kod zaposlenika, stvaranje kulture uključivosti, zalaganje za poslovanje i otvaranje razvoja te napredovanja. Usklađivanje motivacije s djelovanjem prvi je korak u izgradnji učinkovite strategije. Za organizacije koje žele otvoriti vrata različitim talentima usred nedostatka vještina koji se nastavlja i u ovoj godini, ovi elementi osiguravaju sveobuhvatan i praktičan put prema naprijed.

 

Izvor: Grant Thornton Global