Coronavirus porezne novosti

Provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima

Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc
  1. Porezna obveza

Poreznom obvezom smatra se obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, izuzev carina i trošarina.

  1. Opravdani uvjeti za odgodu plaćanja poreza

Poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvijete mogu podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja poreza:

  • ako postoje dokazi su prihodi/primici pali za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec u 2019. godini
  • ako je izgledno da će prihodi/primici u sljedeća tri mjeseca biti manji za najmanje 20% u odnosi na isto razdoblje u 2019. godini
  • ako poduzetnik nije imao prethodnog  dospjelog poreznog dugovanja ili ga je imao u vrijednosti do 200,00 kuna
  1. Odgoda plaćanja poreznih obveza

Plaćanje dospjelih poreznih obveza može se odgoditi za najdulje tri mjeseca od datuma dospijeća svake pojedine porezne obveze zasebno pri čemu se neće obračunavati kamate.

  1. Obročna otplata poreznih obveza

Ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu tada može podnijeti još jedan zahtjev za obročnom otplatom porezne obveze. Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima najduže na 24 mjeseca.

  1. Posebnost za odgodu plaćanja PDV-a

Zahtjev za odgodu plaćanja PDV-a mogu poslati oni poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke bez PDV-a u vrijednosti manjoj od 7.500.000,00 kuna, te PDV plaćaju prema izdanim računima.

  1. Podnošenje zahtjeva

Poduzetnici predaju zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava e-Porezna. Do dana ove obavijesti nisu propisani posebni obrasci zahtjeva za odgodu porezne obveze, međutim jasno je kako je potrebno osigurati sve moguće dokaze kojima bi se potkrijepili ranije navedeni uvjeti.

Porezna uprava će žurno i u jednostavnom postupku odlučiti o dostavljenom zahtjevu te će obavijest dostaviti elektroničkim putem.