FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Rasterećenje mikro i malih poduzetnika u sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja

Ivica SmiljanIvica Smiljan

Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine br. 105/20.). U njoj je specificirano koje općenite informacije mikro i mali poduzetnici moraju objaviti u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje. Navedenom je Odlukom također određeno koje informacije mikro i mali poduzetnici nisu dužni objaviti.

Odbor je 2022. godine donio još jednu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine br. 150/22.). Njome su dodatno pojašnjene odredbe iz 2020. godine.

Nakon donošenja navedenih odluka Odbor je pratio njihovu primjenu te je utvrdio da mikro i mali poduzetnici nejednako i nekonzistentno sastavljaju bilješke. Zbog toga je Odbor izradio standardizaciju bilješki za mikro i male poduzetnike. Poduzetnicima se savjetuje da se tom standardizacijom koriste prilikom sastavljanja vlastitih bilješki.

Ovaj obrazac nije dodatna obveza, već je pomoć mikro i malim poduzetnicima. On poduzetnicima omogućuje jednostavniju pripremu i viši stupanj kvalitete bilježaka. Standardizirani obrazac bilješki može se preuzeti iz naših dokumenata za preuzimanje u nastavku, a primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti Odboru do 30. travnja 2024. godine popunjavanjem obrasca na poveznici.

 

Izvor podataka: Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Documents to download