FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Transparentnost u godišnjim financijskim izvještajima

Grant Thornton

Informativnost je jedan od načina povećanja transparentnosti u financijskim izvještajima pripremljenima za investitore i dioničare, posebice u područjima poslovanja koja su značajna i koja pokreću cjelokupnu poslovnu strategiju subjekta. IFRS-om 8 (eng. International Financial Reporting Standards) zahtijeva se da se informacije koje se daju menadžmentu objave i u godišnjim financijskim izvještajima tako da ulagači i drugi korisnici financijskih izvještaja subjekta također imaju dostupne sve informacije.

Naša brošura „Insights into IFRS 8“ osmišljena je kao primjer primjene  IFRS-a 8. Njome se pružaju  smjernice i uvid u neka problematična područja. U brošuru je također uključeno i nekoliko primjera kojima se ilustriraju zahtjevi Standarda, tj. ilustrativna objavljivanja prema IFRS-u 8 za fiktivni subjekt – Illustrative Corporation Ltd i njegove podružnice, fiktivni subjekt za savjetovanje, usluge i maloprodaju koji je nekoliko godina pripremao konsolidirana financijska izvješća prema IFRS-u.

IFRS-om 8 zahtijeva se da se svaka stavka poslovnog segmenta objavi korištenjem istih mjera o kojima se izvješćuje glavnog donositelja poslovnih odluka (tj. na temelju informacija internog menadžmenta). Nadamo se da ćete informacijama u ovoj brošuri steći uvid u IFRS 8. Ako se želite savjetovati o bilo kojoj od istaknutih točaka, obratite se lokalnom uredu Grant Thorntona.

 

Izvor podataka: Grant Thornton International Ltd.