Coronavirus

Utvrđivanje poreznih obveza u vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Božica Bukovski Supanc Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

NADOPUNA VLADINIH MJERA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

U nastavku donosimo pregled nadopunjenih propisa, a koji reguliraju porezna davanja u vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

 1. Primjena odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a:
 • Pravo na odgodu plaćanja PDV-a imaju svi obveznici PDV-a koji poreznu osnovicu utvrđuju prema vrijednosti obavljenih isporuka
 • Odobrava se samo ona odgoda koja je u iznosu dospjele porezne obveze koja se odnosi na nenaplaćene naknade
 • Dospjelom obvezom smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu dopune Općeg poreznog zakon

Uvjeti za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja PDV-a:

 • Pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne ili
 • Ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu isto razdoblje u prethodnoj godini

Napomena: Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se Poreznoj upravi putem sustava e-Porezna.

 1. PDV pri uvozu dobara
 • Temeljem Odluke Komisije (EU) 2020/491 od 03.04.2020. godine primjenjuje se oslobođenje od carina i PDV-a prilikom uvoza robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije, pri čemu su rokovi i uvjeti propisani navedenom Odlukom
 • za uvoz obavljen do 20.6.2020. godine smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga je porezni obveznik iskazao kao obvezu u prijavi PDV-a
 1. Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
 • Oslobođenje se odnosni na obveze poreza i drugih javnih davanja koja dospijevaju od 01.04. do 20.06.2020. godine
 • Oslobođenje se ne odnosi na: PDV, carine i trošarine, doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu), naknade i davanja na igre na sreću i obveze po ranije sklopljenim ugovorima i reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka

Uvjet oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza

 • Pad prihoda/primitaka od najmanje 50% u razdoblju 20.3. do 20.6.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine:
 • Za porezne obveznike koji su u prethodnoj godini ostvarili isporuke dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a – djelomično oslobođenje
 • Za porezne obveznike koji su u prethodnoj godini ostvarili isporuke dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a – potpuno oslobođenje
 • Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje će bez posebnog novog zahtjeva,  ostvariti porezni obveznici kojima je odobrena odgoda poreznih obveza. Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje  utvrditi će Porezna uprava na temelju već dostupnih podataka i onih podataka koje dostavi porezni obveznik.
 • Iznimno za porezne obveznike koji nisu tražili odgodu poreznih obveza a ostvare poremećaj u poslovanju za više od 50% mogu do 20.06.2020. godine ostvariti pravo na oslobođenje poreznih obveza o čemu će Porezna uprava odlučivati u posebnom postupku.
 1. Odgoda roka predaje prijave poreza na dobit za 2019. godinu, kao i odgoda predaje financijskih izvještaja
 • U uvjetima posebnih okolnosti, Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja tekućeg razdoblja.
 • Iznimno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti[1], propisani su sljedeći rokovi:

    •       FINA-i do 30. lipnja 2020. godine (za statističke i druge potrebe)

    •       FINA-i  u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (za potrebe javne objave)

    •       FINA-i u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (konsolidirani financijski izvještaji (ako postoji obveza sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja))