POSLOVNO SAVJETOVANJE

Utvrđivanje vrijednosti poduzeća kroz „goodwill“

Dalibor Briški Dalibor BriškiDalibor Briški

 

Još prije dvadesetak godina, Odbor za financijske računovodstvene standarde (FASB) i Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), promijenili su računovodstvo „goodwilla“ o kojem se i danas vodi žestoka rasprava. Prilikom utvrđivanja vrijednosti poduzeća neizostavno se nameće pitanje što jedno poduzeće čini vrednijim od drugog. Ovo pitanje ujedno govori i o važnosti utvrđivanja vrijednosti poduzeća procjenom, ali također i o potrebi respektiranja tržišnog položaja poduzeća u samom postupku vrednovanja, jer tržište u svakom slučaju mora biti arbitar pri utvrđivanju realne vrijednosti poduzeća.

 

Što je to „Goodwill“?

„Goodwill“ je višak naknade koja se prenosi (obično gotovina i/ili dionice) od strane društva preuzimatelja, nad vrijednosti stečene imovine i obveze ciljanog društva. Prije korekcije tečaja 2001. godine, „goodwill“ se amortizirao u ograničenom vremenskom razdoblju, ponekad i do 40 godina. 

Pojedina poduzeća ili njihove filijale, a u krajnjoj liniji prodavaonice, ne bi mogle uspješno poslovati ukoliko bi se izmijenila njihova tvrtka. „Goodwill“ u marketinškom smislu, u velikoj mjeri, asocira na stvaranje imidža, jer se ovaj pojam obično prevodi kao ugled, dobar glas, reputacija i slično.

 

Izvještavanje o „goodwill-u“

Upravni odbori nisu olako prihvatili eliminaciju amortizacije. Razmatrane su različite opcije kao što su:

  • Odmah otpisati cijeli ili dio „goodwilla“
  • Izvještavanje o „goodwillu“ kao imovini koja se amortizira tijekom korisnog vijeka trajanja
  • Izvještavanje o „goodwillu“ kao imovini koja se ne amortizira, ali se provjerava radi umanjenja vrijednosti
  • Izvještavanje o „goodwillu“ kao imovini čiji se dio amortizira, a dio ne (mješoviti pristup).

Dugotrajna rasprava Odbora i njezinih dionika rezultirala je opcijom „Izvještavanje o goodwillu kao imovini koja se ne amortizira, ali se provjerava radi umanjenja vrijednosti“. Međutim, činilo se da rasprava o amortizaciji nikada nije nestala. Oni koji pripremaju financijska izvješća, često kritiziraju model umanjenja vrijednosti, a često se raspravlja i o ostalim modelima. 

 

Računovodstvo „goodwilla“

Neki dionici izražavaju interes samo za otpis „goodwilla“ na datum stjecanja, tako da ne moraju naknadno provoditi testove umanjenja vrijednosti i potkrjepljivati rezultate uz neovisne revizore. Time bi kao opciju radije vratili amortizaciju koju bi trebao ublažiti pritisak budućeg testiranja umanjenja vrijednosti.

Neka su poduzeća pretežito akvizicijska, tako da je „goodwill“ jedna od najvećih stavaka u bilanci. Kada se stavi na troškove, odvlači svu dobit u narednim godinama i može prenijeti više kapitala u kapitalni deficit.

 

Što se može popraviti u sustavu „goodwill-a“?

I nakon 20 godina postojanja stabilnog sustava, vidljive su pukotine u računovodstvenom modelu razvijenom u SAD-u. U prosincu 2020. godine, FASB se pokušao vratiti na model amortizacije „goodwilla“ i razmotriti pravocrtni pristup za razdoblje ne dulje od deset godina. To bi bilo značajno odstupanje od GAAP-a danas i od MSFI-ja, gdje su dva računovodstvena režima uglavnom usklađena. 

Uprava mora izdati nacrt izlaganja, primiti komentare, a zatim ponovno razmotriti sve opcije prije no što se izda konačni standard. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Grant Thornton stručnjake

 

Izvor podataka: Grant Thornton Global