POSLOVNO SAVJETOVANJE

Uvođenje eura kao zadane valute – sve informacije na jednom mjestu

Dalibor Briški Dalibor BriškiDalibor Briški

Od 1. siječnja 2023. euro je službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Tog dana Republika Hrvatska postaje dvadeseta država članica europodručja, a euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

 

Fiksni tečaj konverzije

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Preračunavanje se pritom izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja. Fiksni tečaj konverzije određen je na razini 1 euro=7,53450 kuna, a dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, na temelju treće decimale, pri čemu, ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. 

 

Razdoblje dvojnog opticaja

1. siječnja 2023. započinje i razdoblje dvojnog optjecaja koje će trajati 14 dana od dana uvođenja eura, tj. od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Tijekom tog razdoblja prilikom gotovinskih transakcija istodobno će se, uz euro, moći koristiti i gotov novac kune kao zakonsko sredstvo plaćanja. Primatelj plaćanja bit će dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj; naplata i plaćanje u gotovini mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvoren kod kreditne institucije.

 

Prilagodba računovodstva

Knjigovodstvena isprava na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazana u službenoj valuti. U razdoblju do 31. prosinca 2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kuni, a u razdoblju od 1. siječnja 2023. iskazuje se u euru. Također, svi računi od 1. siječnja 2023. plaćaju se u euru, dok se samo u razdoblju dvojnog optjecaja, dakle prvih 14 dana od dana uvođenja eura, može prilikom plaćanja gotovinom kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti gotov novac kune. 

Obrazac JOPPD kojim se prema posebnim propisima uređuje oporezivanje dohotka, te ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji se predaju u 2023., a odnose se na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). Tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja. Prijave poreza za 2022. i ranije godine dostavljaju se u kuni, a za 2023. i nadalje u euru.

 

Priprema godišnjih financijskih izvještaja

Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju zaključne bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika ili na temelju knjigovodstvene isprave. Poslovni subjekti čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj stanja s 31. prosinca 2022. preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za one poslovne subjekte čija je poslovna godina različita od kalendarske, predlaže se sastavljanje tehničke bilance s 31. prosinca 2022.

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje sukladno rokovima u 2023. za 2022. u kuni. U godišnjim financijskim izvještajima pripremljenima u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 

Rad bankomata

S druge strane, bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju kod isplata od 1. siječnja 2023. isplaćuju isključivo gotov novac eura. Do kraja prosinca 2022. godine dio bankomata postupno se i privremeno gasio kako bi ih se prilagodilo za isplatu gotovine u eurima od 1. siječnja 2023. Prema planu prilagodbe, od 1. siječnja 2023. 2.700 bankomata isplaćivat će gotovinu u eurima, a očekuje se da će svih 4.000 bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja 2023. Karta aktivnih bankomata dostupna je internetskim stranicama Hrvatske udruge banaka na poveznici.

 

Preračunavanje sredstava na računima i primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata

Iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama preračunat će se automatski iz kune u euro, bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa. Postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. Prema načelu neprekidnosti pravnih instrumenata, postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti koji sadrže pozivanje na kunu će i dalje vrijediti. Iznosi navedeni u kuni u pravnim instrumentima smatrat će se iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Zamjena kuna u eure bit će moguća tijekom cijele 2023. u bankama te poslovnicama Financijske agencije i HP-Hrvatska pošta d.d., a od 2024. u Hrvatskoj narodnoj banci. Od 1. siječnja 2024. gotov novac kune moći će se zamijeniti za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do kraja 2025. godine tj. do isteka tri godine od dana uvođenja eura. Tekst o Smjernicama za prilagodbu gospodarstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom možete pronaći na poveznici. Za sve upite ili više informacija, obratite se našim lokalnim stručnjacima. 

 

 

Izvor podataka: Ministarstvo financija