POSLOVNO SAVJETOVANJE

Integrirani pristup upravljanju rizikom u lancu opskrbe

Vedran Miloš

Prije dvije godine, novi virus počeo je dominirati vijestima kao sve veća globalna prijetnja. Međutim, malo je pojedinaca i još manje poduzeća moglo predvidjeti brzinu i razmjer do kojeg će COVID-19 poremetiti gotovo svaki aspekt modernog poslovanja. Niti jedna industrija nije ostala pošteđena, jer su se poduzeća suočila sa slabostima u svojim lancima opskrbe, a koje je COVID samo dodatno istaknuo, te su se našla nepripremljena da ih riješe na smislen i pravodoban način. Napredak u medicinskom liječenju ukazuje na to da će COVID-19 postati rizik kojim se može upravljati kao s uobičajenim rizikom.  

 

Izazovi poslovanja tijekom pandemije

Pandemija COVID-a nije uvela potrebu za upravljanje rizikom u lancu opskrbe. Tvrtke su to radile godinama kroz aktivnosti kao što su provjera dobavljača i stjecanje jamstva u pogledu procesa narudžbe i isporuke. Razumjele su što čini kontinuitet poslovanja i bile su zabrinute zbog nedostatka integracije između upravljanja rizicima u lancu opskrbe i upravljanja rizicima poduzeća, posebice u velikim organizacijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom proizvoda. 

Kada je COVID stupio na scenu, ono što je prije bilo "dovoljno dobro" više nije funkcioniralo. Ističu se četiri područja u kojima su organizacije zaostajale rano tijekom pandemije:

  • Likvidnost i solventnost - organizacije nisu imale prikladne (ili bilo kakve) matematičke modele rizika u lancu opskrbe za kvantificiranje financijskog utjecaja na poslovanje u slučaju „crnog labuda“ i dugotrajnog događaja
  • Ponuda i potražnja - organizacije čija je dobit ovisila o prodaji kroz određene maloprodajne objekte stradale su kada su se ti objekti prisilno zatvorili
  • Rad - zaposlenici su se razboljeli ili su se bojali ići na posao. Morali su ostati kod kuće kako bi se brinuli o djeci jer su škole bile zatvorene.
  • Vanjski čimbenici – čimbenici koji su uvelike varirali ovisno o industriji, vrsti poduzeća i geografskom području, ali su uključivali zakone i/ili druge zahtjeve koji su mijenjali način na koji su poduzeća morala poslovati u okruženju COVID-a.

Na većinu organizacija utjecala su neka, ako ne i sva, od ova četiri područja. Mnogi su smatrali da su njihovi najbolji napori da odgovore na te izazove otežani pretjeranim manualnim procesima i nedostatkom podataka o rizicima dobavljača. Organizacijski ciljevi financijskog rasta, zadovoljstvo kupaca i neokaljani ugled nisu se mogli ispuniti jer proizvodi nisu mogli biti proizvedeni kako je obećano, interakcija s kupcima je bila ograničena, a roba nije bila isporučena na vrijeme. 

Ako je sadašnje poslovno okruženje išta naučilo organizacije (a sigurno jest), naučilo ih je da su agilnost i brze promjene izvan onoga što se prije smatralo nemogućim, zapravo moguće. Kako bi se izbjeglo ponavljanje ovih bolnih lekcija u poslovanju nakon pandemije, organizacije trebaju integrirani pristup procjeni rizika koji je pojednostavljen, ujednačen i informiran.

 

Integrirani pristup poslovanju

Kako su poremećaji lanca opskrbe povezani s COVID-om počeli utjecati na poslovanje organizacija i industrija diljem svijeta, vjerojatno su se iza zatvorenih vrata rukovoditelja postavljala mnoga precizna pitanja vezana uz poboljšanje distribucije i smanjivanje problema. Poznato je da upravljanje rizikom u lancu opskrbe nije popis aktivnosti. To je ekosustav integriranih funkcija i uloga koji zajedno rade kako bi došli do određenog cilja: postizanju otpornosti lanca opskrbe i ciljeva poslovne uspješnosti.

Put do integracije leži u povratku osnovama. Grant Thornton preporučuje organizacijama da razmotre ažurirane putove za informiranje i operacionalizaciju upravljanja unutar životnog ciklusa upravljanja rizikom u lancu opskrbe kroz:

  • Identificiranje i definiranje rizika u lancu opskrbe i njihovo segmentiranje u kategorije rizika koje predstavljaju najveću izloženost riziku poslovnim ciljevima.
  • Kvantificiranje vjerojatnosti i utjecaja uzimajući u obzir međuodnose između rizika i neuspjeha i rezultata analize učinka.
  • Analiziranje scenarija za testiranje raspona ishoda rizika, razvoj planova odgovora i razmatranje učinkovitosti kontrole.
  • Dokumentiranje odgovora i distribuciju rezultata.
  • Redovito ponovno pregledavanje planova, kontrolu testiranja i pročišćavanje elemenata životnog ciklusa programa, prema potrebi.

Ovi koraci mogu izgledati jednostavni, ali njihova provedba zahtijeva značajno ulaganje vremena, fokusa i resursa.

 

Izgradnja tima za uredno poslovanje

Okupljanje pravih ljudi za proces razvoja životnog ciklusa upravljanja rizikom u lancu opskrbe jednako je kritično za njegov uspjeh kao i same aktivnosti. Uključivanje širokog spektra uloga u cijeloj organizaciji pomaže u promicanju usvajanja i korištenja zajedničke terminologije u cijelom poduzeću. Također podržava poboljšano razumijevanje rizika u lancu opskrbe i utjecaja rizika primjenjivih na cijeli lanac opskrbe te omogućuje poboljšano planiranje rizika i razvoj rješenja. Svaka organizacija je drugačija, a pojedinci koji će biti uključeni razlikuju prema njima svoju kulturu i strukturu. 

Stvaranje ovog integriranog pristupa ne zahtijeva od organizacije da se podvrgne organizacijskom restrukturiranju niti zahtijeva da njezini zaposlenici steknu potpuno nove vještine. Više ovisi o prilagodbi trenutačnih pristupa upravljanja rizicima u lancu opskrbe kako bi se prikupile bolje informacije o rizicima dobavljačai kako bi se dinamički, a ne statički, nadzirale promjene u dubljim ekosustavima dobavljača.

Prednosti integriranog pristupa su brojne i utjecajne, a svaka na različite načine pridonosi postizanju organizacijskih ciljeva, kao što je zaštita robne marke organizacije, podrška rastu, ispunjavanje financijskih ciljeva, zaštita odnosa s kupcima i održavanje vrijednosti za dioničare. Grant Thornton je jedna od vodećih korporacija koja se bavi rekonstruiranjem i pomaganjem u svakodnevnom poslovanju. Obratite se našim stručnjacima s punim povjerenjem!

 

Izvor podataka: Grant Thornton Global