Procjene vrijednosti

Na području procjena vrijednosti naš tim je aktivan od 1990. godine, a specijaliziran je za procjene vrijednosti poduzeća, kao i za procjene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine. Raspolažemo velikim međunarodnim iskustvom, ali i znanjem te razumijevanjem lokalnog okruženja i trenutnih tržišnih trendova u regiji.

Ekspertize koje pružamo kreću se od vrednovanja pojedine imovine i ulaganja do vrednovanja nekretnina i složenih poduzeća. Usluge procjene vrijednosti obavljamo za potrebe izrade financijskih izvještaja, restrukturiranja, procjenu kreditnog kolaterala, osiguranje, kupoprodaju, statusne promjene društava, akvizicije, itd.

Naše usluge:

Financijske procjene

 • Procjena vrijednosti poduzeća
 • Procjena vrijednosti nematerijalne imovine
 • Poslovno planiranje
 • Definiranje kupoprodajne cijene
 • Testovi umanjenja (IFRS, USGAAP)
 • Istraživanje u bazi podataka AMADEUS i benchmark analize za studije o transfernim cijenama

Procjena materijalne imovine:

 • Procjena vrijednosti nekretnina
 • Neovisno tehničko vještačenje
 • Studije isplativosti
 • Tehnički due diligence
 • Procjena vrijednosti postrojenja i opreme
 • Procjena vrijednosti u svrhu osiguranja
 • Procjena preostalog korisnog vijeka dugotrajne imovine

 

 

 • Unesite svoje podatke
 • *
 • *