Održivi razvoj

Klimatske promjene i njezine negativne posljedice evidentno mijenjaju život na zemlji. Ljudsko djelovanje, posebice industrijski procesi, povećavaju stvaranje „stakleničkih plinova“, čime se povećava tkz. efekt staklenika, a time i prosječna temperatura čiji su rezultat klimatske promjene. To su razlozi zbog kojih treba žurno djelovati kako bi se zaustavila proizvodnja stakleničkih plinova. Europska Unija želi postati globalni lider u rješavanju tog problema. Države članice Europske unije dogovorile su se da će usmjeriti svoje aktivnosti kako bi Europska Unija do 2050. godine postala prvo klimatski neutralno gospodarstvo i društvo.

Mi u Grant Thorntonu čvrsto stojimo uz sve aktivnosti koje su vezane za rješavanje klimatskih problema.  Zato smo aktivno uključeni u sve procese koji se odvijaju na svjetskom i europskom nivou. Naglasak je na plaćenju i analiziranju propisa i svih aktivnosti koji se donose na nivou Europske Unije, a vezani su za održivi razvoj.

Na svjetskom i lokalnom nivou, imamo eksperte koji se bave propisima o klimatskim promjenama. 

Naše usluge:

  • Savjetovanje pri objavljivanju podataka o održivosti temeljem Uredbe o taksonomiji – Uredba (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća     
  • Savjetovanje u vezi objava temeljem Uredbe o objavama povezanim s održivošću u sektoru financijskih usluga – Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća
  • Savjetovanje o objavama vezanim za Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti – Direktiva (EU) 2022/2464 Europskog Parlamenta i Vijeća.