Naš pristup osigurava jasne prednosti

U vrijeme brzih promjena, poslovne se odluke poboljšavaju na temelju instrumenata usmjerenih na budućnost i sveobuhvatni pristup planiranju. Uz porezno savjetovanje i reviziju, poslovno savjetovanje također se ubraja u važno područje djelovanja društva Grant Thornton. Kao dugoročan partner s pogledom u budućnost, pružamo podršku našim klijentima pri njihovoj ekspanziji van granica Republike Hrvatske. Od ideje do realizacije identificiramo faktore kritične za uspjeh, ukazujemo na potencijale za poboljšavanje uspjeha i nudimo konkretne, primjenjive preporuke. Temeljne poslovne odluke zahtijevaju precizno planiranje. Održivo optimiziranje poslovnog uspjeha zahtjeva poduzetnički pristup kao i dugoročnu strategiju svih aktivnosti poduzeća.

Grant Thornton se posebice odlikuje kvalitetom savjetovanja u nesvakodnevnim posebnim pitanjima. Ovu kvalitetu osiguravamo kroz visok stupanj specijaliziranosti i stručne kvalifikacije naših suradnika kao i kroz kontinuirano daljnje usavršavanje i cjeloživotno učenje.

Naše usluge :

 • Budžetiranje uz usporedbu stvarnog i planiranog stanja
 • Savjetovanje pri “outsourcing-u”
 • Break-Even-obračun
 • Savjetovanje pri izradi društvenih ugovora
 • Predaja zahtjeva za poticajna sredstva u vezi s osnivanjem poduzeća
 • Izrada stručnih mišljenja pri osnivanju poduzeća
 • Analize poduzeća i optimizacija uspjeha
 • Controlling & Izvještavanje
 • Poslovni planovi i studije isplativosti (“feasibility” study)
 • Procjena poduzeća
 • Sanacija i restrukturiranja
 • Savjetovanje prije pregovora s bankama
 • Unesite svoje podatke
 • *
 • *