S nama na putu do uspijeha

Interna revizija je neovisna i objektivna funkcija koja pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim pristupom procjenjivanja i poboljšanja djelotvornosti upravljanja rizicima, sustava unutarnjih kontrola i korporativnog upravljanja. Ona stvara dodatnu vrijednost na način da neovisno i objektivno procjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima, sustav unutarnjih kontrola i korporativno upravljanje.

Ovisno o regulatornim zahtjevima i specifičnosti pojedine tvrtke, mogući su različiti modeli uspostave ove funkcije – od uspostave samostalne organizacijske jedinice interne revizije, preko co-sourcinga do djelomično ili potpuno eksternalizirane funkcije interne revizije (outsourcing).

Interni revizori Grant Thorntona pružaju tvrtkama širok raspon usluga vezanih uz internu reviziju. 

Naše usluge:

  • Neovisna eksterna procjena interne revizije (sukladno Standardu IIA 1312 obavezna je minimalno svakih 5 godina)
  • Savjetodavne usluge u uspostavi funkcije interne revizije
  • Pomoć u selekcijskom procesu za odabir internog revizora
  • Edukacija i trening internih revizora
  • Izrada programa unaprjeđenja rada interne revizije (QAIP)
  • Eksternalizirana unutarnja revizija u cijelosti ili djelomično
  • Co-sourcing - pružanje podrške postojećim timovima unutarnje revizije za pojedina područja revizije
Partner, voditelj BPS-a Dalibor Briški

Zagreb

Kontaktirajte nas
  • Unesite svoje podatke
  • *
  • *