STANDARDI ODRŽIVOSTI

Nacrt europskih standarda izvješćivanja o održivosti

Ivica SmiljanIvica Smiljan

Europska komisija usvojila je 21. travnja 2021. zakonodavni prijedlog Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD). Jedna od ključnih odredbi CSRD-a je da će tvrtke koje spadaju u taj djelokrug morati izvještavati prema Europskim standardima izvješćivanja o održivosti (ESRS) koje je Europska komisija usvojila kao delegirani akt, na temelju tehničkih savjeta koje je dao EFRAG. Dana 15. ožujka 2022., glavna skupština EFRAG-a također je odobrila zakonski postupak pod nazivom “EFRAG - Postupci postavljanja standarda za izvješćivanje o održivosti EU-a”.

Paralelno s reformom upravljanja te kako bi se osiguralo da novi SRB EFRAG  bude u poziciji da dostavi svoje tehničke savjete Europskoj komisiji na vrijeme, kako bi ona ispunila svoj rok za usvajanje prvog skupa ESRS-a, PTF-NFRS je pozvao EFRAG da pokrene pripremu prvog seta nacrta izloženosti ESRS-a na temelju mandata CSRD-a. Kako bi se ispoštovali ambiciozni rokovi za podnošenje prvog seta nacrta ESRS-a Europskoj komisiji do studenog 2022. te kako bi se iskoristilo najduže moguće razdoblje javnih konzultacija, bilo je ključno da se javna konzultacija o nacrtima izloženosti (ED-ovima) prvog seta ESRS-a pokrene što je prije moguće.

 

EFRAG SRB i EFRAG SR TEG razmatrat će nacrte izloženosti (ED-ove) paralelno s javnim savjetovanjem i nakon primopredaje od strane PTF-ESRS. Zajedno s povratnim informacijama i rezultatima javnog savjetovanja, EFRAG SRB uz potporu EFRAG SR TEG, dogovorit će konačni prvi set nacrta ESRS-a koji se dostavlja Europskoj komisiji. Uzimajući u obzir vrlo kratak vremenski okvir i raspoloživa sredstva, PTF-ESRS je dao prioritet pripremi nacrta ESRS izloženosti. Analizom troškova i koristi, koja je važan aspekt procesa razvoja standarda, EFRAG će upravljati paralelno s javnim savjetovanjem, kako bi EFRAG SRB, podržan od strane EFRAG SR TEG, bio u poziciji da pruži potpunu tehničku i  savjetodavnu uslugu Europskoj komisiji, prema prijedlogu CSRD-a.

ED-ovi su pripremljeni na temelju zakonodavnog prijedloga CSRD-a iz travnja 2021., budući da u vrijeme njihova izdavanja konačni tekst Direktive još nije bio dostupan, a Europsko vijeće i Parlament su čekali zakonodavne pregovore. Glavni štetni utjecaji Uredbe o održivom financijskom otkrivanju (PAI KPI)  pokazatelji su koje sudionici na financijskom tržištu moraju prijaviti SFDR-u. Kako bi sudionici na financijskom tržištu mogli prikupiti takve pokazatelje od svojih klijenata, ovi SFDR PAI KPI-evi definirani Regulatornim tehničkim standardima (RTS) koje je Europska komisija usvojila 6. travnja 2022., uključeni su u Nacrte izloženosti i posebno označeni kao SFDR PAI KPI.

 

S ciljem kapitaliziranja i konsolidacije dosadašnjih postignuća izvješćivanja o održivosti, PTF-ESRS je u potpunosti uzeo u obzir lekcije naučene iz provedbe postojećeg europskog zakonodavstva, Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD), postojeće povezane smjernice i najbolje prakse koje su razvijene u takvom kontekstu. Robustan i konstruktivan dijalog vodio se i s drugim vodećim međunarodnim inicijativama bez obzira na formaliziran sporazum o suradnji, sa zajedničkim ciljem međusobnog razumijevanja pristupa i ciljeva te traženja načina za olakšavanje kompatibilnosti i konvergencije gdje god je to moguće.

Slijedeći ovaj pristup, standardi su organizirani po kategorijama koje se međusobno nadopunjuju i međusobno djeluju. Postoje tri kategorije standarda:

  • Međusektorski standardi pokrivaju opće odredbe koje se primjenjuju na
  • Aktualne standarde  koji pokrivaju određenu temu ili podtemu održivosti
  • Arhitektura ESRS-a predviđa pripremu sektorskih standarda, koji nisu uključeni u ovo savjetovanje.

 

Nacrti izloženosti ESRS-a dostavljeni u ovom javnom savjetovanju slijede ovaj postupni pristup te kao posljedicu ne uključuju standarde proporcionalne za MSP niti standarde specifične za sektor. Takvi standardi se još razvijaju i bit će dostavljeni na zasebno javno savjetovanje što je prije moguće.

Više informacija o Nacrtu europskih standarda izvješćivanja o održivosti možete pronaći na poveznici.