Coronavirus

Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta

Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

1. Izmjene potpora za skraćivanje radnog vremena:

- Potpora se odnosi na privremeno uvođenje radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, za radnike koji su kod poslodavca zaposleni na puno radno vrijeme.

- Pojedini radnik, umjesto dosadašnjih 50% mjesečnog fonda sati, sada može provesti i do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. 

- Iznos maksimalne potpore povećava se s 2.000,00 kuna na 2.800,00 kuna mjesečno neto po radniku.

- Najavljeno je i smanjenje potrebne dokumentacije za ostvarivanje ove potpore.

2. Mjere za mikropoduzetnike:

- Dosadašnje mjere za mikropoduzetnike (do 10 zaposlenih radnika) pripajaju se postojećim mjerama za očuvanje radnih mjesta u ugroženim sektorima.

- Mikropoduzetnici su do sada ostvarivali potpore u iznosu od 2.000,00 kuna po radniku zaposlenom na puno radno vrijeme odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

- Navedeno spajanje mjera će omogućiti nove potpore mikropoduzetnicima u iznosu koji je veći od 2.000,00 kuna koliko je to bilo do sada.

- Pravo na potporu će se ostvariti neovisno o sektoru djelatnosti mikro  poduzetnika.

- Vremensko razdoblje primjene: Od 01.10. do 31.12.2020. godine.

3. Mjere za očuvanje radnih mjesta-stupnjevanje potpore:

- Stupnjevanje potpore sukladno padu prometa:

  • 2.000,00kuna po radniku za pad prometa od najmanje 40%

  • 2.500,00kuna po radniku za pad prometa od 45-50%
  • 3.000,00kuna po radniku za pad prometa od 50-55%
  • 4.000,00kuna po radniku za pad prometa od 60% i više

- Korisnici potpore oslobađaju se plaćanja doprinosa na sve ove iznose

- Umjesto usporedbe pada prometa na mjesečnoj razini usporedba pada prometa u 2. i 3.  kvartalu 2020. u odnosu na 2. i 3. kvartal 2019. godine

- Uz sektore prometa, ugostiteljstva, hotelijerstva, organizacije raznih događaja potpora se proširuje na sektore koji nisu bili uključeni u srpnju, kolovozu i rujnu kao što su biljna i stočarska proizvodnja, ribarstvo, i s njima povezane uslužne djelatnosti te usluge povezane s putničkim i vodenim prometom i dr. Sve ostale djelatnosti koje su zatvorene ili ograničene odlukama stožera imat će pravo na potporu bez obzira na sektor djelatnosti

- Izmjene stupaju na snagu retroaktivno od početka 10. mjeseca, a svi koji su se prijavili do sada moći će upotpuniti dokumentaciju i ostvariti mjeru

- Vremensko razdoblje primjene: Od 01.10. do 31.12.2020. godine.

NAPOMENA: Predložene izmjene Vlade Republike Hrvatske izglasavati će se na Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.10.2020. godine čime će postati aktivne.