porezne novosti

Porezne novosti 2020

Božica Bukovski Supanc Božica Bukovski SupancBožica Bukovski Supanc

Ad 1) Zakon o PDV-u

Predmente izmjene možemo sažeti u nekoliko natuknica:

 • smanjenje stope PDV-a s 25% na 13%  - pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta VAŽNO- snižena stopa se ne primjenjuje kod usluživanja pića
 • Primjena Direktive vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ – premještanje dobara ne smatra se isporukom, jasnije definirane isporuke u nizu – VAŽNO - snižena stopa se ne primjenjuje kod usluživanja pića
 • Oporezivanje prema naplaćenim naknadama – novi cenzus je 7.500.000,00 kuna
 • Ispravak porezne osnovice radi naknadnog odobrenja inozemnom kupcu - kupac je dužan pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a  (preko portala)
 • Porezni obveznici koji obavljaju isporuke od javnog interesa (zdravstvene usluge - usluge medicinske njege, dentalne medicine, usluge socijalne skrbi, obrazovne usluge, usluge u kulturi..)

koji su registrirani kao trgovačka društva ili obrti,  od 1.1.2020. obavljaju isporuke oslobođene plaćanja PDV-a – VAŽNO - Obveza ispravka odbitka pretporeza za gospodarska dobra koja će se koristiti za obavljanje oslobođenih isporuka

AD 2). Zakon o porezu na dohodak

 • Povećanje osnovnog osobnog odbitka na 4.000 kuna
 • Olakšice - do 25g. života- obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn, umanjuje se za 100% a za mlade od 26 do 30g. života – umanjenje za 50%
 • Pravo na olakšicu ostvarujupri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak u posebnom postupku ili podnošenjem obrasca DOH
 • mogućnost neoporezive podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike, do određenog iznosa na temelju vjerodostojne dokumentacije

Ad 3) Zakon o porezu na dobit

 • Proširenje primjene stope poreza na dobit od 12% na sve porezne obveznike koji su ostvarili ukupan prihod od7.500.000,00 kn -

Ad 4)  Zakon o fiskalizaciji u promnetu gotovinom

 • 01.04.2020. - započela bi obveza provođenja postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateće dokumente koji se izdaju prije samog izdavanja fiskaliziranog računa.
 • Prateći dokumenti na kojem se navode podaci o plaćanju evidentirat će se u sustavu fiskalizacije te će ih sustav Porezne uprave povezivati s izdanim i fiskaliziranim računima.

Ad 5) Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

 • oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.

Ad 6) Opći porezni zakon

 • Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona:
  • Porezni obveznik koji koristi porezni sustav  na način da koristi organizacijske oblike koji  su oporezivi najnižim propisanim poreznim stopama, a koji nisu bili namijenjeni za određenu skupinu poreznih obveznika, smatrat će se da koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona, osobito u slučaju kada:
  • 1. poslodavac za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama
  • 2. poduzetnik organizacijski oblik u kojem posluje učestalo mijenja, odnosno za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama
  • 3. poduzetnik koristi povezana društva s isključivom svrhom korištenja niže porezne stope  radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze.

Ad 7) Zakon o administratinvoj suradnji u području poreza

 • Obveza prijave prekogrnaičnih poreznih aranžmana
 • obveznik izvještavanja – posrednik ili relevantni porezni obveznik u roku od 30 dana
 • za podatke od 25. lipnja 2018. – do 1. srpnja 2020. – dostava do 31. kolovoza 2020.; daljnje izvještavanje tromjesečno
 • Način izvještavanja – sustav ePorezna – JPPU – popunjavanjem obrasca na hrvatskom jeziku

S obzirom na veliki broj promijena nastojali smo istkanuti najvažnije, te ukoliko želite, molimo Vas, javite se mailom I dostaviti ćemo prezentacije zakonskih promijena, a koje su na “Business breakfast-u” uz naše djelatnike, prestavljali  i savjetnici  Ministarstva financija, Porezna uprava.