POREZNO SAVJETOVANJE

Promjene nastale digitalizacijom i globalizacijom dovele su do dva nova modela globalnog oporezivanja

Danijel Galek

 

Digitalizacija i globalizacija imale su velik utjecaj na gospodarstva i živote ljudi diljem svijeta, a taj se utjecaj samo ubrzao prošlih godina. Ove promjene donijele su sa sobom izazove u pogledu pravila oporezivanja dobiti od međunarodnog poslovanja, koja su prevladavala više od stotinu godina i dovela do toga da multinacionalna poduzeća ne plaćaju proporcionalni iznos poreza unatoč ogromnoj dobiti koju su mnoga od tih poduzeća ostvarila. 

Sada 136 zemalja i jurisdikcija, koje predstavljaju više od 90% globalnog BDP-a, uspostavlja novi okvir za međunarodni porez i dogovor oko detaljnog plana provedbe koji predviđa implementaciju novih pravila do 2023. godine. Manji broj od 140 zemalja članica Inkluzivnog okvira trenutno se još nije pridružilo ovom rješenju koji navodi dva moguća rješenja.

 

Prvi stup rješenja

Dva rješenja sastoje se od prvog i drugog stupa. Prvi stup ima za cilj osigurati pravedniju raspodjelu dobiti i prava na oporezivanje među zemljama u odnosu na najveća multinacionalna poduzeća koja su lideri u globalizaciji. Porezna sigurnost ključni je aspekt novih pravila, koja uključuju obvezni i obvezujući postupak rješavanja sporova za prvi stup, ali uz upozorenje da će zemlje u razvoju imati koristi od izbornog mehanizma u određenim slučajevima, osiguravajući da pravila ne budu preteška za zemlje s niskim kapacitetom. 

Sporazum o preraspodjeli dobiti u okviru prvog stupa uključuje ukidanje i obustavu poreza na digitalne usluge (DST) i druge relevantne, slične mjere, čime se zaustavljaju trgovinske napetosti koje proizlaze iz nestabilnosti međunarodnog poreznog sustava. Također će osigurati pojednostavljen pristup primjeni načela nepristrane transakcije u specifičnim okolnostima, s posebnim naglaskom na potrebe zemalja niskog kapaciteta.

 

Drugi stup rješenja

Drugi stup stavlja ograničenje u pogleduporezne konkurencije stopa poreza na dobit kroz uvođenje globalnog minimalnog poreza na dobit po stopi od 15% - koji zemlje mogu koristiti za zaštitu svojih poreznih osnovica (pravila GloBE). Drugi stup ne eliminira u potpunosti postojanje porezne konkurencije (mogućnost niže stope poreza na dobit), ali postavlja višestrano dogovorena ograničenja na nju. 

Porezni poticaji koji se pružaju za poticanje značajne gospodarske aktivnosti omogućit će se preraspodjelom. Drugi stup također štiti pravo zemalja u razvoju da oporezuju određena plaćanja koja narušavaju osnovicu (kao što su kamate i autorske naknade) kada nisu oporezivane do minimalne stope od 9%, putem “Pravilo o podlijeganju porezu” (Subject to Tax Rule - STTR).

 

Benefiti za zemlje u razvoju

Zemlje u razvoju čine veliki dio članstva Inkluzivnog okvira i njihovi su glasovi bili aktivni i učinkoviti tijekom pregovora. OECD procjenjuje da bi  zemlje s niskim, srednjim i visokim dohotkom po glavi stanovnika, u prosjeku  ostvarile povećanje prihoda kao rezultat mjera prvog stupa, ali se očekuje  da će ti dobici biti veći (kao udio u tekućim prihodima od poreza na dobit) među jurisdikcijama s niskim dohotkom po glavi stanovnika. Općenito, pravila GloBE-a će ublažiti namjeru zemalja  u razvoju da daju pretjerano izdašne porezne poticaje za privlačenje stranih ulaganja.

Posebne pogodnosti usmjerene na zemlje u razvoju uključuju:

  • Pravilo o podlijeganju porezu (STTR), koje sprječava tvrtke da izbjegnu porez na dobit ostvarenu u zemljama u razvoju, vršenjem plaćanja kao što su kamate ili autorske naknade koje se ne oporezuju (ili se oporezuju niskom stopom) sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 
  • Pojednostavljeni pristup primjene načela nepristrane transakcije na osnovne marketinške i distribucijske aktivnosti unutar zemlje, budući da se zemlje niskog kapaciteta često bore s primjenom pravila o transfernim cijenama.
  • Uvođenje nižeg praga za raspodjelu prihoda od globalnog poreza za države sa manje razvijenim gospodarstvom

 

 

Izvor podataka: OECD (https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf)