Email Disclaimer (Izjava o odricanju od odgovornosti)

Elektronska pošta (i njeni privici) isključivo je namijenjena njenim primateljima te sadrži pravno zaštićene i povjerljive informacije. Strogo je zabranjeno korištenje, obrada te prosljeđivanje elektronske pošte, tako i njezinih privitaka ili bilo kojeg dijela njihovog sadržaja, zbog mogućnosti kršenja prava pojedinaca navedenih u e-porukama.Ukoliko greškom ili iz bilo kojeg drugog razloga primite poruku koja nije Vama namijenjena, molimo Vas da nas odmah o tome obavijestite na gore navedenu adresu te da bez odlaganja uništite poruku (uključujući njene privitke) i eventualne kopije. Pošiljatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za nepotpune, zakašnjele ili iskrivljene poruke, ukoliko ne postoji naznaka za namjerno postupanje. 

Disclaimer

1. Links

Autor ili vlasnik nije odgovoran ni za kakav sadržaj web stranica trećih strana koji su povezani s autorskim ili vlasničkim web stranicama, bilo izravno (putem linkovs) ili posredno. Odgovornost može nastati ako i samo ako je autor ili vlasnik svjestan bilo kakvog nezakonitog sadržaja te ako je navedeno tehnički moguće zbog spriječavanja korisnika web stranice kako bi stupili u kontakt s takvim nezakonitim sadržajem. Punu odgovornost za eventualnu štetu koja proizlazi iz korištenja sadržaja dostupnih putem takvih veza vodi administrator stranice; ni u kojem slučaju njegov autor ili vlasnik neće biti odgovoran.

Navedeno isključenje odgovornosti odnosi se na sve linkove koji su na web stranici dali autor ili vlasnik, uključujući one koje dodaju vanjski posjetitelji u forumima za raspravu, gostujućim knjigama i mailing listama.

2. Sadržaj internetske ponude

Autor i vlasnik ni pod kojim uvjetima ne preuzimaju odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost i kvalitetu objavljenih informacija. Zahtjevi na temelju odgovornosti autora ili vlasnika koji se odnose na štete materijalne ili duhovne prirode, a koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja ponuđenih informacija, odnosno korištenjem manjkavih ili nepotpunih informacija, načelno su isključeni. Sve ponude nisu obvezujuće. Autor ili vlasnik zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova svoje cijele ponude ili u bilo kojem trenutku.

3. Autorska prava

Autor ili vlasnik teži u potpunosti poštivati u svim svojim publikacijama autorska prava prikazanih grafikona, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova, koristiti vlastite grafikone, tonske zapise, video zapise i tekstove. Copyright objavljenih, samostalno kreiranih objekata pripada isključivo autoru ili vlasniku stranica. Umnožavanje ili uporaba takvih grafika, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim izdanjima nije dopuštena bez izričitog pristanka autora ili vlasnika.