POREZNO SAVJETOVANJE

Izmjene poreznih zakona – porezna reforma

Danijel Galek Danijel Galek

Hrvatski sabor izglasao je izmjene devet poreznih zakona koje većinom stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Sve izmjene i dopune zakonskih propisa primjenjuju se od 1. siječnja 2024. godine s izuzetkom Zakona o lokalnim porezima, čije su se pojedine odredbe počele primjenjivati od 1. listopada 2023., te Zakona o doprinosima, u kojem većina izmjena i dopuna stupa na snagu 1. prosinca 2023. godine kako bi se odredbe o umanjenju osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje primjenjivale već od siječnja 2024.

Neke od bitnijih izmjena su povećanje osnovnog osobnog odbitka na 560 eura, ukidanje prireza porezu na dohodak, povećanje koeficijenata za uzdržavane članove obitelji, a podiže se i prag za primjenu više stope poreza na dohodak (na 50.400 eura godišnje).

Nadalje, umjesto dosadašnjih poreznih stopa na dohodak od 20% i 30% propisuje se raspon stopa temeljem kojih JLS donosi odluke o visini niže i više porezne stope.

 Isto tako, smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje u prvom stupu za osiguranike po osnovi radnog odnosa čiji je zbroj mjesečnih plaća do 1.300,00 eura. 

Izmjene zakona o lokalnim porezima između ostaloga uključuju povećanje raspona u kojem gradsko ili općinsko vijeće može utvrditi visinu poreza na kuće za odmor (od 60 centi do pet eura po četvornom metru).

Uređuje se porezni tretman napojnica, odnosno utvrđuje se neoporezivi iznos koji će prema najavama biti propisan na 3.360 eura godišnje izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak. Iznos napojnice iznad neoporezivog djela oporezivati će se  po stopi od 20 posto (kao konačan drugi dohodak bez obračuna doprinosa).

Više informacija o predstojećoj poreznoj reformi možete pronaći  na sljedećim poveznicama: